Folien-Schweißgerät

Folien-Schweißgerät

Folien-Schweißgerät

Ihre Bestellung

Lieferzeit auf Anfrage

  • 7 263 001
  • 205,27 € *

    Folienschweißgerät, Schweißbreite 300 mm, 230V, 220 W